Schade binnenvaart

Meld iedere schade zo snel mogelijk telefonisch.

0528 29 27 50

Schademelding

Iedere schade, waarvan u verwacht dat deze ten laste van uw verzekering komt, moet u zo snel mogelijk bij ons melden. Dit kan op iedere werkdag tijdens kantooruren en bij dringende zaken zelfs 24 uur per dag en 7 dagen per week. Bij de meeste schadegevallen is dit heel vanzelfsprekend omdat er vaak direct reparaties nodig zijn of andere maatregelen moeten worden genomen. Bij het contact met de schadeafdeling van TVM wordt besproken of er een expert moet worden ingeschakeld of dat het voldoende is dat u de reparatienota opstuurt.

Schades die niet direct behoeven te worden gerepareerd.

Het komt regelmatig voor dat er schaden zijn die niet direct actie vragen, omdat deze bij gelegenheid kunnen worden gerepareerd. Denk hierbij aan een kleine deuk of een raakschade in de rivier. Zulke schaden willen wij wel registreren en wij leggen hiervan ook een  schade dossier aan. Als het schip een jaar later droog staat zijn de details over het ontstaan van de schade vak niet meer bekend. Om dan niet met vraagtekens te zitten, noteren wij graag direct de noodzakelijke gegevens. Meld dus iedere schade direct! Ook kunnen wij dan tijdig beoordelen of er iemand anders voor uw schade aansprakelijk is en of er mogelijkheden zijn de schade op die andere partij te verhalen.

Omvang van de schade

Om een juiste reservering te kunnen vastleggen ontvangen wij graag een indicatie omtrent de omvang van de schade. Vaak is dat voor u moeilijk te beoordelen, maar door ons van zoveel mogelijk informatie te voorzien kunnen wij, zo nodig in overleg met onze expert, een zo goed mogelijke inschatting maken.

Schadeafhandeling

Nadat de schade is opgenomen door de expert en de oorzaak en de reparatiekosten zijn vastgesteld, rapporteert de expert aan de schadebehandelaar. U krijgt dan van de schadebehandelaar verdere informatie over de afhandeling van uw schade.

Onze aanpak is erop gericht om het oponthoud en ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken, zodat u weer snel verder kunt met uw bedrijf. Want daar was het tenslotte om begonnen, nietwaar?

TVM scheepsverzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.