Keuren en certificeren van schepen

Ook een schip moet periodiek worden gekeurd.

Keuren van schepen

Onze experts doen inspecties en keuringen zowel voor TVM verzekeringen als voor I.L.T. (Inspectie Leefomgeving en Transport). Dit was voorheen Scheepvaartinspectie (SI). Voor de keuringen in verband met verlengen of vernieuwen van het certificaat hebben onze experts een aanstelling van het N.B.K.B. (Nederlands Bureau voor Keuringen Binnenvaart) dat door I.L.T. is aangewezen om deze uit te voeren. (zie www.nbkb.nl). De veiligheidskeuring van bijvoorbeeld hotelschepen wordt alleen door hiertoe opgeleide experts gedaan. Tankschepen vallen onder klasse en dat blijft ook zo.

Certificering

Voor het certificeren van schepen heeft de Nederlandse overheid  in december 2008 de regelgeving aangepast. De Nederlandse overheid heeft besloten dat voor 2019 alle schepen die aan de onderstaande criteria voldoen, een certificaat van onderzoek (CVO) moeten hebben.

Welke schepen vallen onder de criteria om te voldoen aan het CVO:

 • Schepen die vroeger beroepsmatig zijn gebruikt (bijv. tjalk, klipper, luxe motor etc.) en nu zijn omgebouwd tot pleziervaartuig, waarbij pleziervaartuig een ruim begrip is.
 • Op door de werf gebouwde kruisers, zeiljachten etc.
 • Alle (ex-) sleep- /duwboten.

Welke schepen vallen niet onder de criteria om te voldoen aan het CVO:

 • Woonboten (stilliggend op een vaste plaats; deze moeten worden gesleept naar een werf voor eventueel onderhoud. De motor dient volledig buiten gebruik te zijn ).
 • kleinere sleep- / duwboten.

De criteria zijn:

 • Schepen langer dan 20 meter
 • Schepen die zelfstandig kunnen varen
 • Schepen die varen op de binnenwateren van Europa (zone 3 en 4 EG en zone 2 Nederland) maar GEEN Rijn. Uiteraard is Rijn kruisend in Nederland toegestaan.
 • Schepen met een waterverplaatsing van meer dan 100 m3 (berekend volgens de formule: lengte x breedte x diepgang (L x B x T), dus geen blokcoëfficiënt maar de werkelijke diepgang. De vaste kiel (bij zeilschepen) wordt niet meegerekend.

Overgangsbepalingen

Voor bestaande schepen is een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB). Volgens de Richtlijn 2006/878/EG is dit haalbaar omdat gebruik kan worden gemaakt van bijna ‘oneindige’ overgangsbepalingen mits voor eind december 2018 het certificeringstraject is afgerond. Wordt pas na 1 januari 2019 met het certificeringsproject begonnen dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze overgangsbepalingen. Het schip wordt dan volgens de wetgeving gezien als nieuwbouw en moet dan voldoen aan de nieuwbouweisen.

Inspectie van uw schip

Uitvoeren voor de inspectie:

 • Het schip dient te worden drooggezet en te worden schoongespoten.

Inspectie bestaat uit:

 • Het onderwaterschip dient te worden gekeurd en moet voldoen aan de minimum dikte eisen.
 • Uitvoeren van de veiligheidskeuring, waarbij gekeken wordt naar het ‘klaarblijkelijk gevaar’. Alles wat gevaar oplevert moet worden opgelost. Denkt u hierbij aan:
  - Voldoende brandblussers (klasse ABC) aan boord)
  - Voldoende reddingsvesten aan boord
  - Gasfles in een gasbun plaatsen

Voldoet het schip niet  geheel aan de regelgeving, maar leveren deze punten geen ‘klaarblijkelijk gevaar’ op, dan worden deze punten vermeldt op het certificaat. Bij verbouw van het schip dient alsnog aan de regelgeving te worden voldaan. Bij verlenging van het certificaat blijven deze punten op het certificaat staan.

Geldigheidsduur certificaat

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van de toestand van het casco en is maximaal 7 jaar vanaf de datum van de vlakkeuring geldig. Voorbeeld: vlakkeuring vindt plaats op 19-09-2017, het certificaat is dan geldig tot 19-09-2024. De expert kan aan de hand van de bevindingen ook voor een kortere geldigheidsduur kiezen.

Andere wetgeving

In onder andere het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) worden nadere eisen gesteld aan schepen die moeten voldoen aan diverse criteria. Bijvoorbeeld: groot schip (langer dan 20 meter) moet verplicht AIS aan boord hebben.

Ons advies

Wachten tot eind 2018 kan inhouden dat de keuring niet tijdig kan worden uitgevoerd omdat er geen expert en geen werf meer ter beschikking is. Wij wijzen u er nogmaals op dat u na 1 januari  2019 geen gebruik  meer kan maken van de overgangsbepalingen. Wij adviseren u om tijdig afspraken te maken met de verschillende partijen.
TVM verzekeringen heeft zelf experts in dienst. Onze experts zijn aangesloten bij het NBKB. Het NBKB is één van de bureaus die door ILenT is aangewezen om inspecties namens de Nederlandse overheid uit te voere

Kosten van een CVO certificering

U dient rekening te houden met onder andere de volgende kosten:

 • Kosten voor het droogzetten van uw schip
 • Eventueel reparaties uitvoeren
 • Onderhoudskosten
 • Certificeringskosten:
  - Expertisekosten inclusief reiskosten
  - Opmaken van het certificaat
  - Administratiekosten van het NBKB
  - Kosten voor afgifte van het certificaat

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met TVM verzekeringen:
Telefoon direct: 0528 29 27 50
E-mail: certificeringscheepvaart@tvm.nl

Adres:
TVM verzekeringen
Postbus 130
7900 AC HOOGEVEEN
 

 

TVM scheepsverzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.