TVM scheeps­klachten­regeling

Bent u het niet eens met onze afhandeling? Lees dan hier hoe onze klachtenregeling werkt.

TVM scheepsklachtenregeling

Wij behandelen u graag correct en zorgvuldig, waarbij het uitgangspunt is dat we wettelijke regels en gangbare afspraken goed toepassen en nakomen.
Toch kan het voorkomen dat wij een onjuiste beslissing nemen en u als klant of tegenpartij incorrect behandelen. Dan moet u met uw klacht ergens terecht kunnen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
Een klacht is uiteraard een signaal dat wij iets niet goed hebben gedaan en dat willen we dan graag verbeteren!

Wat is een klacht?

Als een klacht zien wij iedere mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid, die verder gaat dan een normale uitwisseling van argumenten. Ook een melding dat wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, die u als klacht indient of die als klacht voor ons herkenbaar is, valt daaronder.
Uw reactie op een vergissing of verschrijving van onze kant zien wij niet als klacht. Ook een vraag om een toelichting, bijvoorbeeld over waarom iets niet onder de verzekeringsdekking valt, zien wij niet als klacht.

De TVM scheepsklachtenregeling

Als verzekeraar en tussenpersoon houden we ons natuurlijk aan de Gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars en aan de Wet Financieel Toezicht. Deze verplichten ons om een klachtenprocedure te hanteren. Dit vinden wij ook terecht: alleen met een goede klachtenprocedure kunnen we onze klanten de beste service garanderen.
Omdat wij als specialist in scheepsverzekeringen werken, hebben wij onze klachtenprocedure de naam 'TVM scheepsklachtenregeling' genoemd. Door het vastleggen van de klachtenprocedure verloopt de behandeling van een klacht van een scheepseigenaar altijd volgens het zelfde traject.
De TVM scheepsklachtenregeling geldt voor alle polissen die wij aanbieden.

TVM scheepsklachtenregeling: hoe gaat dat in z'n werk?

Eigenlijk is het heel eenvoudig! Heeft u een klacht of voldoen wij niet aan uw verwachtingen, dan stuurt u een e-mail naar klachtenloket@tvm.nl. Hierin geeft u aan wat er is gebeurd en waarover u niet tevreden bent. U hoeft geen stukken mee te sturen die wij zelf al hebben.
Bij het klachtenloket registreren wij uw melding en wij nemen uw klacht in behandeling. Het klachtenloket wordt beheerd door de directie. De directie bepaalt samen met de leidinggevende of de persoon die verantwoordelijk is voor de zaak waar uw klacht over gaat, wie de klacht behandelt.
Wij willen u binnen 10 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie geven. Als wij voor een goede inhoudelijke reactie meer dan 10 dagen nodig hebben, dan  krijgt u in ieder geval binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. In deze bevestiging geven wij aan wie de klacht behandelt en binnen welke termijn de klacht behandeld wordt.

U kunt - behalve per mail - een klacht ook schriftelijk indienen. U stuurt uw klacht dan naar:

TVM scheepsklachtenregeling
Postbus 130
7900 AC HOOGEVEEN

Als u als consument niet tevreden bent over onze afhandeling van een particuliere verzekering, kunt u ook contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is het overkoepelende klachtenloket voor financiële diensten voor consumenten.
Het adres is:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon: 0900-352248
Email: info@kifid.nl

Als u een geschil niet aan TVM en/of KiFiD wilt voorleggen, kunt u ook een beroep doen op de bevoegde rechter.

Heeft u een tip voor TVM?

Natuurlijk willen wij klachten zo veel mogelijk voorkomen. Heeft u een goed idee of een tip waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, laat het ons weten!

TVM scheepsverzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.