Mis de boot niet

Per 30 december 2018 veranderen de regels van binnenvaartcertificaten. Vanaf dat moment geldt een certificaatplicht voor alle drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen.

Tuesday 18 September 2018

Heeft u het binnenvaartcertificaat al aangevraagd? Voor 1 november 2018 kunt u nog een aanvraag tot certificering aanvragen. dan ontvangt u een verklaring waarmee u mag blijven varen totdat het officiële certificaat is geregeld. Na 1 november gelden de nieuwbouwregels voor het aanvragen van een certificaat, voor alle vaartuigen.

Wij informeren u graag over de regels, zoals het verschil tussen vaar- en werktuigen die voor of na 2009 in de vaart zijn genomen.

Voor 1 november aanvragen

Alle drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen van vóór 2009, die, door te late aanmelding en de ontstane hoge werkdruk bij de certificerende instellingen, het risico lopen niet vóór eind 2018 gecertificeerd te kunnen worden, kunnen vóór 1 november 2018 een aanvraag tot certificering indienen.

Als u dit voor 1 november aanvraagt, ontvangt u een “Verklaring aanvraag certificering drijvend werktuig / pleziervaartuig”, waarmee tot de datum van feitelijke certificering u in Nederland ná 30-12-2018 nog kan blijven varen.
De ingangsdatum van het uiteindelijke certificaat blijft december 2018. Uitstel geeft dus géén verlenging van de geldigheidsduur, maar geeft u wel de mogelijkheid nog op basis van “geen klaarblijkelijk gevaar” te worden gecertificeerd!

Voor aanmelding vóór 1 november 2018 kunt u contact opnemen met één van de certificerende instellingen.

Vanaf 7 oktober 2018 is ES-TRIN 2017 (1) is van kracht

In ES-TRIN 2017 (1) Deel II zijn de technische eisen van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) en die in de Bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG samengevoegd. Daarbij zijn ook aanvullende eisen ten aanzien van o.a. Historische vaartuigen, LNG als brandstof, elektrische installaties en dergelijke opgenomen. Een bewerkte versie van ES-TRIN 2017 (1) Deel II, met o.a. verwijzing naar de diverse overgangsbepalingen, is beschikbaar op de website: www.binnenvaartwet.eu 

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Vaartuigen die 365 dagen voor afloop van het huidige Certificaat van Onderzoek (CvO) of Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB) geïnspecteerd worden (casco-, veiligheid- en vervolginspecties), krijgen een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur gerekend vanaf verloopdatum van het oude certificaat.
  • Vaartuigen die maximaal twee jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het CvO of CBB droogstaand geïnspecteerd zijn, krijgen een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur gerekend vanaf de datum van de droogstaande inspectie.
  • De nieuwe ingangsdatum van het CvO of CBB ligt altijd eerder dan of direct aansluitend aan de afloopdatum van het laatste geldige certificaat. (datum droogstaande inspectie is zodoende niet langer leidend voor geldigheidsduur).
  • Bij verlenging van het certificaat waarvan de geldigheidsduur reeds verlopen is kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overgangsbepalingen (z.g. bestaande rechten).
  • Passagiersschepen krijgen nu officieel een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Belangrijk

Om nog gebruik te kunnen maken van de overgangsbepaling moet de aanmelding voor certificatie c.q. aanvraag van een “Verklaring” vóór 1 november 2018 plaatsvinden. Daarna gelden ook voor oude(re) schepen de nieuwbouweisen.

Meer informatie over het keuren en certificeren van schepen

Meer informatie over vereiste documenten (ILENT)

TVM Insurance uses cookies, for example, to analyse and improve its website, and to ensure that you see relevant advertisements. By clicking "Agree" you consent to the use of cookies. For more information about our cookies, click here.